Ungdomsenkät

 

Fyll gärna i denna enkät där du kan dela med dig av dina åsikter om spelet.

Jag gillade den Den var okej Jag gillade den inte
- Den grafiska stilen
- Musiken
- Spelmekaniken
Jag gillade det Det var okej Jag gillade det inte
Semester
Klädkod
Kulturcentrum
Trafikstockning
Spökstad
Ön
Livnära världen
Mer effektivt
Tillbaka till framtiden