Ett hållbart spel

 

Klicka på bilden för att starta spelet

Scenario  

I mer än hundra år har människor använt och förbrukat energi på ett lättsinnigt sätt, som om energikällorna skulle räcka för evigt. År 2020 kan det hända att världen hamnar i en stor kris. Spelaren har möjlighet att resa bakåt i tiden och skriva om historien.

Spelarens mål är att minska energiförbrukningen, öka energieffektiviteten och välja de bästa förnybara energikällorna. Till sin hjälp har spelaren tre rådgivare inom ekonomi, miljö och sociala frågor, men det är upp till spelaren själv att fatta genomtänkta beslut som kommer att förbättra vår gemensamma framtid!

Varför ett hållbart spel?

Ett hållbart spel är inspirerat av aktiv inlärning och är ett engagerande lärverktyg som är tänkt att utveckla kritiskt tänkande och vara motiverande.

2020 Energy skapar underlag för debatt och kan fungera som ett komplement till traditionell inlärning.

Spelet tar upp komplexa frågor om energieffektivitet, reducerad energiförbrukning, förnybar energi och hållbar utveckling.

Spelet är mycket informativt men kan inte ersätta en kurs.

Det illustrerar nyckelkoncept kopplade till hållbar utveckling utan att svara på alla frågor, och tar upp några av de mer övergripande energidebatterna som förekommer i samhället.

Genom att förankra utbildningen i verkligheten ger spelet liv till teoretiska situationer och koncept.

Spelet uppmuntrar spelarna att dela med sig av sina synsätt och erfarenheter till sina kamrater, och ger samtidigt läraren en viktig roll.

Spelet vill lyfta fram barnens ansvarskänsla och en medborgarcentrerad infallsvinkel.

2020 Energy är baserat på regler som ofta förekommer i spel, och befinner sig i gränslandet mellan spel och lärande. Det är lätt för läraren och studenterna att hitta sina roller.

Uppdragen behandlar specifika ämnen och problem.

Spelets regelverk utgör en grund för reflektion.

Rådgivarna inom hållbar utveckling kommer med information och kommentarer.

Poäng ersätter betyg och gör det möjligt att lämna in uppgifter.

Spelet innehåller roliga inslag, men det är de informativa texterna som alltid står i centrum.

En skillnad jämfört med den traditionella inlärningsmetoden är att deltagarna har möjlighet att spela mot varandra och då uttrycka sina subjektiva åsikter.