Anordna en workshop

Ladda ned informationsbladet

Implementering

2020 Energy är en öppen resurs. Den kan lämpligen användas mitt i en längre kurs om hållbar utveckling och energiförbrukning för studenter mellan 12 och 17 år. Här har du några exempel på workshops baserade på spelet.
 
Längd
 • 45 minuter för en session med tre uppdrag och en debatt.
 • Det går även att anpassa workshopens längd genom att välja alternativet ”På egen hand” som består av nio uppdrag. 
 
Verktyg som behövs
 • Gemensam workshop: en dator med en internetanslutning samt en whiteboardtavla (interaktiv projektor eller videoprojektor).
 • Individuell workshop (eller i par): en dator med en internetanslutning per deltagare/par. 
Det finns även en version för surfplattor.
 
Navigering
Spelet består av nio uppdrag med tre teman (energibesparing, effektiv energiförbrukning och förnybar energi) och tre nivåer (individuellt, lokalt och globalt). 
Det finns två spellägen: 
 • I ”Spela” får deltagaren spela igenom tre uppdrag som täcker tre olika nivåer (individuellt, lokalt och globalt) och tre olika teman (energibesparing, effektiv energiförbrukning och förnybar energi).
 • I ”På egen hand” får deltagaren själv välja antalet uppdrag hen vill spela igenom, utan några begränsningar gällande nivåer eller teman. Det här läget gör det även möjligt för läraren att välja den modul som passar bäst ihop med det aktuella projektet.
Upplägg
En workshop kan kretsa kring antingen individuella eller gemensamma spelsessioner.
 
 • Det gemensamma spelet
I det här alternativet ska man utse en spelledare som sedan ber studenterna att välja ett gemensamt svar genom att räcka upp händerna. Det brukar då uppstå en givande diskussion i gruppen, och läraren kan dessutom öka förutsättningarna för reflektion genom att komma med ytterligare information under spelets gång.
 
 • Rollspelet
En variant på det gemensamma läget består i att dela upp klassen i tre grupper, där varje grupp antar rollen som en av de tre rådgivarna i spelet. Varje grupp försvarar sedan den valda rådgivarens ståndpunkt i de olika frågorna genom att komma på och lägga fram sammanhängande och vettiga argument. 
 
 • Det individuella spelet

I det här spelläget får studenten upptäcka spelet i sin egen takt. Varje spelare får en personlig poäng, vilket uppmuntrar aktivt deltagande. När studenterna spelar i par uppmuntras de att diskutera besluten de måsta fatta, vilket främjar reflektion och kritiskt tänkande hos båda spelarna. En gemensam diskussion i slutet av sessionen kan vara bra för att dela med sig av sina intryck, debattera eller ta reda på vad som gått fram.

 
Typisk lektionsplanering
 
1) Introduktion – 5 min
 
 • Presentera konceptet bakom spelet 2020 Energy: att det är en rolig och lärorik aktivitet.
 • Introducera konceptet med hållbar utveckling genom att förklara att varje rådgivare fungerar som språkrör för de olika pelarna inom hållbar utveckling (ekonomiskt, miljömässigt och socialt).
 • Förklara att silhuetten i det nedre vänstra hörnet representerar ungdomens subjektiva åsikt.
 
2) Spela och debattera – 30 min
 
 • Välj spelläge eller lektionsplan.
 • Under varje uppdrag finns det tre eller fyra ledtrådar i den första bilden som visas. Hitta dem genom att leta efter glittrande stjärnor! 
 • Innan gruppen väljer ett svar, be dem att föreslå vad de olika rådgivarna skulle kunna ha sagt i de olika situationerna.
 • Spelet fungerar som en bro mellan vissa delar i kursplanen, och är lätt att pausa så att läraren kan komma med ytterligare information. Ha det så kul! 
 • I slutet av varje uppdrag delas en poäng ut (“moraliskt”, “sunt”, “uthärdligt” eller “hållbart”). Det finns möjlighet att illustrera koncepten med hjälp av diagrammet över hållbar utveckling som visas i navigationsfältet högst upp på skärmen.
 • Komplicerade ord och koncept förklaras på ett lättbegripligt sätt i spelets ordbok.
 • Obs! Det är ingen idé att fuska genom att förbereda en lista på de rätta svaren, då ordningen på svarsalternativen slumpas fram i varje omgång.
 
3) Utvärdering
 
I slutet av spelet kan spelaren få en sammanfattning av sina beslut genom att klicka på “Gå igenom konsekvenserna av dina beslut”.
Deltagarna kan analysera informationen på denna skärm och på så sätt inleda en utvärdering av sessionen. 
 
Vid individuella spelsessioner kan läraren be deltagarna att hålla koll på sina val i spelet genom skriva ut eller ladda ned dem.
 
4) Gå vidare
 
 • Om gruppen inte gick igenom alla nio uppdrag kan de spela dem hemma!
 • I slutet av varje uppdrag finns det länkar till tio minuter långa ENERGY-BITS-dokumentärer. De behandlar spelets olika teman och tar upp konkreta åtgärder runtom i Europa.