Ämnen

 
 
Problem

Olika problem rörande vår energikonsumtion och förnybara resurser behandlas på ett roligt sätt. Problemställningar som tas upp:

 • Vårt ansvar och våra handlingars inverkan på planeten och samhället.
 • Våra handlingar ur ett tidsperspektiv och deras konsekvenser i det långa loppet.
 • Kopplingarna mellan problemens individuella, lokala och globala konsekvenser. 

Frågor som behandlas

 • Frågor kring hållbar utveckling, samt vanligt förekommande ord såsom “ekonomi”, ”socialt”, ”miljö”, ”moraliskt”, ”sunt”, “uthärdligt” och ”hållbart”.
 • Ökad medvetenhet angående minskad energiförbrukning, förbättrad energieffektivitet och förnybara energikällor.
 •  Medvetenhet om problemen på individuell, lokal och global nivå.

Spelet består av nio uppdrag som täcker de olika problemen i den här tabellen: 

Energibesparing

Individuellt

Lokalt

Globalt

Transport och fritid

Semester

Hjälp Benjamin att arrangera sin semester

 • En jämförande titt på koldioxidutsläppen från flygplan, tåg, cykel, bil, samåkning och buss
 • Olika bostadstyper och deras påverkan 

 

 

Stadsplanering

Trafikstockning

Hjälp Sam att minska trafikstockningen

 • Stadsplaneringens påverkan på transportsektorn
 • Kollektivtrafik jämfört med individuella transportmedel  

Mat

Livnära världen

Hjälp Eva att minska energiförbrukningen inom matsektorn

 • Distribution av konsumtionsvaror
 • Lokalproduktion och import
 • Handel: butiker, stormarknader, e-handel, rättvis handel
 • Säsongsbetonade varor och stapelvaror

Energieffektivitet

 

Individuellt

 

Lokalt

 

Globalt

Kläder

Klädkod

Hjälp Lisa att hitta rätt klänning till konserten

 • Energimässiga och ekologiska produktionskostnader
 • Köpa eller återvinna, låna, byteshandla
 • Överkonsumtion
 • Underhåll och energiförbrukning
 • Lokalproduktion jämfört med import

 

Bostad

Spökstad

Hjälp Oliver att bygga om byn

 • Isolering
 • Energimärkning för bostäder
 • Passivbyggnader och passivt byggande
 • Ekosmarta bostäder
 • Påverkan: kollektivt/individuellt boende

Lagar

Ökad effektivitet

Hjälp Julia att lyfta fram effektiv energiförbrukning

 • 20-20-20-målet
 • Normer och märkning
 • Lag eller självreglering
 • EU:s roll

Förnybar energi

Individuellt

 

Lokalt

 

Globalt

Stadsrestaurering

Kulturcentrum

Hjälp Sarah att välja en lämplig energikälla

 • Lösningar för tillgång till förnybar energi i städer (solpaneler, små väderkvarnar)
 • Konsekvenserna av koldioxidutsläpp
 • Icke-statliga och privata åtgärder 

Zonplanering

Ön

Hjälp Sofia att välja en hållbar energikälla

 • Flera möjligheter: solpaneler, dammar, väderkvarnar till havs, tidvattenkraft
 • Nya energiformer, livsstilar och sätt att skydda miljön

 

Framtidsutsikter

Tillbaka till framtiden

Hjälp Carl att utforska morgondagens energikällor

 • Forskning och utveckling
 • Biogas, biobränslen
 • Lokal egenart
 • Internationellt samarbete