Teme

 

 
Vprašanja
Različna vprašanja, povezana z obvladovanjem energije in obnovljivih virov energije, so na zabaven način naslovljena skozi:
 • odgovornost in vpliv naših dejanj na planet in družbo,
 • časovno dimenzijo naših dejanj in njihove dolgoročne posledice ter
 • povezave med osebno, krajevno in svetovno ravnjo vprašanj.
 
Obravnavani pojmi
 • Igra predstavlja pojem trajnostnega razvoja in sorodnih izrazov: gospodarsko, družbeno, okoljsko, pravično, sprejemljivo, znosno, trajnostno.
 • Dviguje ozaveščenost za zmanjšanje porabe energije, izboljšanje energijske učinkovitosti in spodbujanje rabe obnovljive energije.
 • Ozavešča o vprašanjih na osebni, krajevni in svetovni ravni.
 

Predstavljene zamisli in vprašanja (naloge)

Igra ponuja 9 nalog, ki obravnavajo različna vprašanja, predstavljena v naslednji preglednici: 
 
Varčna raba energije

Posameznik

Kraj

Svet

Prevoz in razvedrilo
Počitnice
Pomagaj Benjaminu organizirati njegove počitnice.
 • Primerjava izpustov CO2 pri letalu, vlaku, kolesu, avtomobilu, souporabi avtomobila in avtobusu
 • Načini nastanitve in njihovi učinki

 

 

 

Načrtovanje mesta
Prometni zastoj
Pomagaj Samu zmanjšati prometne zastoje.
 • Vpliv prostorskega načrtovanja na prevoz
 • Primerjava javnega in osebnega prevoza

 

Živila
Nahrani svet
Pomagaj Evi zmanjšati porabo energije za oskrbo z živili.
 • Distribucija potrošniškega blaga
 • Primerjava lokalne proizvodnje in uvoza
 • Trgovina: prodajalne, hipermarketi, elektronska trgovina, poštena trgovina
 • Sezonski/skladiščeni pridelki

Energijska učinkovitost

Posameznik

Kraj

Svet

Oblačila
Pravila oblačenja
Pomagaj Lisi poiskati ustrezno obleko za njen koncert.
 • Energijska in okoljska cena proizvodnje
 • Primerjava kupovanja in recikliranja, posojanja ter menjave
 • Čezmerna potrošnja
 • Vzdrževanje in poraba energije
 • Primerjava lokalne proizvodnje in uvoza
 Stanovanja
Mesto duhov
Pomagaj Oliverju obnoviti naselje.
 • Izolacija
 • Energijska oznaka hiš
 • Pasivne hiše in zgradba
 • Pametna ekološka stanovanja
 • Vpliv: večstanovanjske /enostanovanjske stavbe
 Zakonski predpisi
Večja učinkovitost
Pomagaj Juliji spodbuditi energijsko učinkovitost.
 • Cilji 20-20-20
 • Standardi in oznake
 • Zakonski predpis ali samoureditev
 • Vloga Evropske unije

Obnovljiva energija

Posameznik

Kraj

Svet

 Obnova mesta
Družabno središče skupnosti
Pomagaj Sarah izbrati ustrezen vir energije.
 • Rešitve za mestne vire obnovljive energije (sončni zbiralniki, male vetrne elektrarne)
 • Vpliv na izpuste CO2
 • Ukrepi nevladnih organizacij in posameznikov

Prostorsko načrtovanje
Otok
Pomagaj Sofiji izbrati trajnostni energijski vir.
 • Različne možnosti: sončni zbiralniki, jezovi, morske vetrne elektrarne, moč plimovanja
 • Nove energije, življenjski slogi in varstvo pokrajine

Prihodnost
Nazaj v prihodnost
Pomagaj Carlu opredeliti energije jutrišnjega dne.
 • Raziskave in razvoj
 • Bioplin, biogoriva
 • Krajevne posebnosti
 • Mednarodno sodelovanje