Poživitev delavnice

Uvedba

2020 Energy je odprti vir. Uporablja se lahko za spoznavanje podrobnosti v okviru daljše učne ure o trajnostnem razvoju in energiji za mladino od 12. do 18. leta. V nadaljevanju so opisani primeri delavnic, ki temeljijo na igri.

 
Trajanje
 • Učna ura: 45 minut, tri naloge in razprava
 • Možnost odločitve za »izbirno pot« in izbiranje med 9 nalogami s prilagajanjem trajanja delavnice
Potrebna orodja
 • Delo v skupini: računalnik z internetno povezavo in bela tabla (za interaktivno projekcijo ali videoprojekcijo)
 • Posamično delo (ali delo v parih): računalnik z internetno povezavo za vsakega udeleženca oziroma en računalnik na dva udeleženca
Na voljo je tudi različica za tablični računalnik.
 
Krmarjenje
Igra obsega 9 nalog, ki obravnavajo tri teme: varčno rabo energije, energijsko učinkovitost in obnovljivo energijo na treh ravneh: osebni, krajevni in svetovni.
Na voljo sta dva načina igranja:
 •  V »določenem načinu igre« opravijo igralci tri naloge, po eno na vsaki ravni (osebni, krajevni, svetovni) in v okviru treh različnih tem (varčne rabe energije, energijske učinkovitosti in obnovljive energije).
 •  »Izbirna pot« omogoča igralcem prosto izbiro števila nalog, ki jih želijo opraviti, brez omejevanja ravni in tem. Ta način omogoča vzgojitelju izbiro najprimernejšega modula za učni projekt.
Organizacija
Delavnice se lahko organizirajo kot zaporedje posamičnih ali skupinskih iger.
 • Igra v skupini: V tej obliki je zanimivo določiti vodjo igre in otrokom predlagati glasovanje z dvigom roke pri izbiranju skupnega odgovora. V skupini običajno sledi pestra razprava, dodatne informacije, ki jih vzgojitelji predstavijo med igro, pa bodo spodbudile razmišljanje otrok.
 • Igranje vlog: Različica skupinske igre zahteva oblikovanje treh skupin, pri čemer vsaka skupina prevzame vlogo enega od treh svetovalcev v igri. Vsaka skupina mora pri posameznem predlogu zastopati stališče izbranega svetovalca ter poiskati in zagovarjati skladne in primerne utemeljitve.
 • Posamična igra: V tem načinu najstniki prosto raziskujejo igro. Spodbuja aktivno sodelovanje vsakega igralca, ki je dosegel lastni rezultat. Igranje v paru spodbuja razpravo o potrebnih odločitvah, kar prispeva k razvoju razmišljujočega in kritičnega pristopa obeh igralcev. Pogovor v skupini ob koncu delavnice omogoča izmenjavo izkušenj, razpravo in preverjanje razumevanja.

Običajni načrt učne ure

 
1) Uvod – 5 minut
 • Predstavite pojem učne igre: zabavna dejavnost ... zasnovana kot pomoč pri učenju
 • Predstavite pojem trajnostnega razvoja, pri čemer razložite, da vsak svetovalec zastopa posamezni steber trajnostnega razvoja (gospodarski, okoljski in družbeni).
 • Pojasnite, da predstavlja obris v spodnjem levem kotu zaslona subjektivno mnenje igralcev
 
2) Igra in razprava – 30 minut
 • Izberite način igre oziroma izbrano pot.
 • Pri vsaki nalogi so na uvodni sliki podani 3–4 ključi. Najdete jih tako, da pregledate sliko in poiščete sijoče zvezdice.
 • Preden izberete svoj odgovor, naj vaša skupina poskusi uganiti, kaj bi menili svetovalci o dani situaciji.
 • Igra se navezuje na nekatere elemente učnega načrta in omogoča preprosto določanje premorov, v katerih lahko vzgojitelj predstavi dodatne informacije. Zabavajte se!
 • Vsaka naloga se na koncu opisno oceni kot pravična, sprejemljiva, znosna ali trajnostna. Po potrebi lahko zasnove ponazorite s shemo trajnostnega razvoja, ki je na voljo v vrstici za krmarjenje v zgornjem delu zaslona.
 • V pojmovniku so podane preproste razlage zapletenih besed in pojmov.
 • Trik: Uporaba vnaprej pripravljenega seznama dobrih odgovorov ni smiselna, saj vsaka igra naključno predstavi možne odgovore.
 
3) Ocena
Ob koncu igre se prikaže povzetek dejanj igralcev, če kliknete »Oglej si podrobnosti svojih odločitev«.
Analiza tega zaslona je lahko izhodišče za oceno sekvence z udeleženci.
Če se igre vrstijo posamično, lahko vzgojitelji prosijo igralce, da natisnejo ali prenesejo svoje odločitve in rezultate igre in tako spremljajo dosežke.
 
4) Dodatno gradivo
 • Če niste opravili vseh 9 nalog, povabite udeležence, da naloge dokončajo doma.
 • Ob koncu vsake naloge so v razdelku »Spoznaj več« predlagani 10-minutni dokumentarni filmi ENERGY BITS, ki prikazujejo izbrane teme na dejanskih evropskih primerih.
 • V okviru programa Energy BITS bo od oktobra 2012 do aprila 2013 potekal videonatečaj. Prejeti filmčki bodo dostopni v spletnem mestu. Sodelujte s svojimi skupinami!