Θέματα

 

 
Ζητήματα
Τα διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την καλύτερη διαχείριση της ενέργειας και των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας θίγονται με μια διασκεδαστική προσέγγιση, μέσω των ακόλουθων στοιχείων: 
 • Υπευθυνότητα και επίδραση των ενεργειών μας στον πλανήτη και την κοινωνία
 • Προσωρινή διάσταση των ενεργειών μας και μακροπρόθεσμες συνέπειές τους 
 • Σύνδεσμοι ανάμεσα στην ατομική, τοπική και παγκόσμια κλίμακα των ζητημάτων. 
Έννοια που θίγεται
 • Παρουσίαση της έννοιας της βιώσιμης ανάπτυξης και του σχετικού λεξιλογίου: οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό, ισοβαρές, κατοικήσιμο, ανεκτό, βιώσιμο
 • Ευαισθητοποίηση για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την προώθηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας
 • Συνειδητοποίηση των ζητημάτων σε ατομικό, τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.

 

 

Έννοιες και ζητήματα που θίγονται (αποστολές)

Το παιχνίδι προτείνει 9 αποστολές που καλύπτουν διαφορετικά ζητήματα, τα οποία παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 

Εξοικονόμηση ενέργεια

Ατομικά

Τοπικά

Παγκόσμια

Μεταφορά και ελεύθερος χρόνος
Διακοπές
Βοηθήστε τον Μπέντζαμιν να οργανώσει τις διακοπές του
 • Συγκριτική ματιά στις εκπομπές CO2 από το αεροπλάνο, το τρένο, τη μηχανή, το αυτοκίνητο, το αυτοκίνητο όταν χρησιμοποιείται από κοινού για πολλούς επιβάτες, το λεωφορείο
 • Τρόποι στέγασης και επιδράσεις 
 

 

Πολεοδομικός σχεδιασμός
Κυκλοφοριακή συμφόρηση
Βοηθήστε τον Σαμ να περιορίσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση
 • Επίδραση του πολεοδομικού σχεδιασμού στις μεταφορές
 • Δημόσια μέσα μεταφοράς έναντι ατομικών μέσων μεταφοράς 

 

Τροφή 
Σιτίστε τον κόσμο
Βοηθήστε την Εύα να περιορίσει την κατανάλωση ενέργειας που συνδέεται με την τροφή
 • Διανομή καταναλωτικών αγαθών
 • Τοπική παραγωγή έναντι εισαγόμενης παραγωγής 
 • Λιανική πώληση: καταστήματα, υπεραγορές, ηλεκτρονικό εμπόριο, θεμιτό εμπόριο
 • Εποχιακά προϊόντα / αποθέματα
 

 

Ενεργειακή αποδοτικότητα

Ατομικά

Τοπικά

Παγκόσμια

Ρούχα
Ενδυματολογικοί κανόνες
Βοηθήστε τη Λίζα να βρει το σωστό φόρεμα για τη συναυλία της
 • Ενεργειακό και οικολογικό κόστος παραγωγής
 • Αγορά έναντι ανακύκλωσης, δανεισμού, ανταλλαγής...
 • Υπερκατανάλωση
 • Συντήρηση και κατανάλωση ενέργειας
 • Τοπική παραγωγή έναντι εισαγόμενης παραγωγής
Στέγαση
Πόλη-φάντασμα
Βοηθήστε τον Όλιβερ να ξαναχτίσει το χωριό του
 • Μόνωση
 • Ενεργειακή ετικέτα για τους χώρους στέγασης
 • Παθητικά κτίρια και κατασκευή
 • Έξυπνη οικολογική στέγαση
 • Επίδραση: συλλογική / ατομική στέγαση
Νομοθεσία
Μεγαλύτερη αποδοτικότητα
Βοηθήστε την Τζούλια να προωθήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα
 • Στόχοι 20-20-20
 • Πρότυπα και ετικέτες
 • Νομοθεσία ή αυτορρύθμιση
 • Ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

Ατομικά

Τοπικά

Παγκόσμια

Αποκατάσταση αστικού χώρου
Κοινοτικό κέντρο
Βοηθήστε τη Σάρα να επιλέξει την κατάλληλη πηγή ενέργειας
 • Λύσεις για αστική παροχή ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές, μικροί σταθμοί αιολικής ενέργειας)
 • Επίδραση στις εκπομπές CO2
 • Ενέργειες ΜΚΟ και ιδιωτών 

Διαίρεση σε ζώνες
Το νησί
Βοηθήστε τη Σοφία να επιλέξει μια βιώσιμη πηγή ενέργειας
 • Αρκετές δυνατότητες: ηλιακοί θερμοσυσσωρευτές, φράγματα, θαλάσσιοι σταθμοί αιολικής ενέργειας, παλιρροϊκή ενέργεια
 • Νέες μορφές ενέργειας, νέος τρόπος ζωής και προστασία του τοπίου

Προοπτική
Πίσω στο μέλλον
Βοηθήστε τον Καρλ να καθορίσει τις μορφές ενέργειας για το αύριο
 • Έρευνα και ανάπτυξη
 • Βιοαέριο, Βιοκαύσιμα
 • Τοπικές ιδιαιτερότητες
 • Διεθνής συνεργασία