Μελέτη νεολαίας

 

Σας ευχαριστούμε που συμπληρώσατε αυτήν τη φόρμα για να εκφράσετε τη γνώμη σας για το παιχνίδι.

 

Μου αρέσει Έτσι κι έτσι Δεν μου αρέσει
- Το ύφος της ζωγραφικής
- Η μουσική
- Ο τρόπος παιχνιδιού
Μου αρέσουν Έτσι κι έτσι Δεν μου αρέσουν
Διακοπές
Ενδυματολογικοί κανόνες
Κοινοτικό κέντρο
Κυκλοφοριακή συμφόρηση
Πόλη-φάντασμα
Το νησί
Σιτίστε τον κόσμο
Μεγαλύτερη αποδοτικότητα
Πίσω στο μέλλον