Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι

 

Για να ξεκινήσετε το παιχνίδι, κάντε κλικ στην εικόνα  

 

Σενάριο

Για περισσότερο από έναν αιώνα οι άνθρωποι χρησιμοποιούν και εξαντλούν τους ενεργειακούς πόρους απρόσεκτα, θεωρώντας ότι είναι απεριόριστοι. Το 2020 ο κόσμος θα μπορούσε να βρεθεί σε αδιέξοδο. Ο παίκτης έχει τη δύναμη να ταξιδέψει πίσω στο χρόνο και να ξαναγράψει την ιστορία. 

Ο στόχος των παικτών είναι να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας, να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και να επιλέξουν τις καλύτερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
 
Ο παίκτης έχει βοήθεια από 3 συμβούλους της αειφόρου ανάπτυξης: τον οικονομικό, τον περιβαλλοντικό και τον κοινωνικό. Ωστόσο, ο ίδιος επιλέγει να πάρει τις ορθές αποφάσεις για να βελτιώσει το συλλογικό μας μέλλον!
 

Γιατί χρησιμοποιείται το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι;

 
Εμπνευσμένο από την ενεργό μάθηση, το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι προτείνει έναν βιωματικό τρόπο εκμάθησης που αναπτύσσει την κριτική σκέψη και κινητοποιεί τον εκπαιδευόμενο.
Το 2020 Energy προσφέρει μια προοπτική για διάλογο, συμπληρώνοντας, και όχι αντικαθιστώντας, την παραδοσιακή εκμάθηση. 
 • Το παιχνίδι παρέχει σύνθετα ερωτήματα σχετικά με τα ζητήματα της αποδοτικότητας και του περιορισμού της κατανάλωσης ενέργειας, των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης.
 • Περιλαμβάνει μια εκτεταμένη σειρά πληροφοριών, χωρίς να αντικαθιστά τα εκπαιδευτικά μαθήματα.
 • Παρουσιάζει τις βασικές έννοιες που συνδέονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη, χωρίς να δίνει απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα, και θίγει κάποια σημαντικά θέματα διαλόγου που απασχολούν την κοινωνία για τα ενεργειακά ζητήματα.
 • Συνδέοντας την εκπαίδευση με την πραγματικότητα, το παιχνίδι δίνει ζωή στα θεωρητικά δεδομένα και τις έννοιες.
 • Το παιχνίδι ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών μεταξύ των συνομηλίκων, δίνοντας παράλληλα έναν πραγματικό ρόλο στον εκπαιδευτή.
 • Το παιχνίδι προωθεί την αίσθηση υπευθυνότητας των παιδιών και μια πολιτοκεντρική προσέγγιση.  
 
Ο τρόπος παιχνιδιού του 2020 Energy, ο οποίος βασίζεται στους κώδικες και τους κανόνες των βιντεοπαιχνιδιών, συνδυάζει το παιχνίδι με την εκμάθηση. Ο εκπαιδευτής και οι έφηβοι βρίσκουν εύκολα το στόχο τους. 
 • Οι αποστολές αντικαθιστούν τη λεκτική διατύπωση ενός θέματος ή προβλήματος
 • Οι κανόνες του παιχνιδιού παρέχουν το πλαίσιο πάνω στο οποίο πρέπει να στοχαστούν οι εκπαιδευόμενοι
 • Οι σύμβουλοι για τη βιώσιμη ανάπτυξη δίνουν στο τέλος ένα φύλλο απαντήσεων με πληροφορίες και σχόλια
 • Οι βαθμολογίες αντικαθιστούν τους σχολικούς βαθμούς και παρέχουν τη δυνατότητα για την παράδοση εργασιών
 • Τα κείμενα, πλούσια και με διασκεδαστικά στοιχεία, παραμένουν το κεντρικό μέρος του ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού. 
 
Μια πολύ μικρή αλλαγή στην παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας: οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να «παίξουν ως αντίπαλοι» και λαμβάνεται υπόψη η υποκειμενική άποψη κάθε παίκτη.