Vážná hra

 

Hru spusťte klepnutím na obrázek 

 

Scénář

Déle než sto let lidé využívali a spotřebovávali zdroje energie lehkovážně, jako kdyby byly neomezené. V roce 2020 by se však svět mohl ocitnout na mrtvém bodě. Hráč má moc vrátit se do minulosti a přepsat historii. 

Hráčův cíl: snížení spotřeby energie, zvýšení energetické účinnosti a volba nejlepších obnovitelných zdrojů energie. Pomoc hráč najde u 3 poradců: poradce pro ekonomické otázky, poradce pro sociální otázky a poradce pro otázky životního prostředí. Správné rozhodnutí vedoucí ke zlepšení společné budoucnosti však musí učinit hráč sám!
 
the 3 advisors

Proč vážná hra?

Vážná hra je inspirována aktivním učením a vytváří dokonalé učební prostředí, které pomáhá rozvíjet kritické myšlení a motivaci.

Hra 2020 Energy nabízí perspektivu pro diskuzi a přidává alternativu k tradičním výukovým metodám, které však nemůže nahradit. 
 • Hra nabízí komplexní systém otázek k problematice účinnosti a snižování naší spotřeby energie, obnovitelných zdrojů energie a udržitelnému rozvoji.
 • Navíc obsahuje rozsáhlý výběr informací, nenahrazuje však kurz.
 • Hra popisuje klíčové koncepty související s udržitelným rozvojem, aniž by zodpověděla všechny otázky, a dotýká se některých debat zaměřených na energetické otázky, které společnost vede. 
 • Ukotvením výuky v realitě hra oživuje teoretické informace a koncepty.
 • Hra podporuje sdílení názorů a zkušeností mezi vrstevníky, přičemž pedagog hraje významnou roli.
 • Podporuje navíc smysl dětí pro odpovědnost a přístup zaměřený na občany.  
Díky pravidlům videoher se hratelnost hry 2020 Energy nachází na pomezí hraní a učení. Pedagog i mládež si snadno najdou cíl. 
 • Mise nahrazují formulaci tématu či problému
 • Pravidla hry stanovují rámec pro zamyšlení
 • Poradci v oboru udržitelného rozvoje poskytují odpovědi obsahující informace a komentáře
 • Skóre nahrazuje známky a ponechává možnost zapojit se do práce
 • I přes množství zábavných prvků zůstává bohatý textový obsah srdcem vážné hry 
Je tu však jedna drobná změna oproti tradičním výukovým metodám: účastnící mají možnost « hrát proti » a v potaz je brán také subjektivní názor hráče.