Uspořádejte workshop

 
 
Provedení
Projekt 2020 Energy je otevřeným zdrojem. Může sloužit ke specifickým účelům při středně dlouhé nebo delší vyučovací hodině o udržitelném rozvoji a energii pro mládež od 12 do 18 let. Zde najdete příklady workshopů založených na této hře.
 
Trvání:
 • Sezení: 45 minut, tři mise a jedna diskuze
 • Možnost využití « vlastního rozvržení úkolů » a výběru z 9 misí, což umožňuje upravit délku workshopu
 
Potřebné nástroje
 • Kolektivní workshop: jeden počítač s připojením na internet a tabule (interaktivní nebo video projektor) 
 • Individuální workshop (či po dvojicích): jeden počítač s připojením na internet pro každého účastníka nebo dvojici účastníků. 
Verze pro tablet je také k dispozici.
 
Navigace
Hra sestává z 9 misí rozdělených do tři témat: úspora energie, energetická účinnosti a energie z obnovitelných zdrojů. Dále jsou dostupná témata dělena do tří úrovní: jednotlivec, region a celý svět. 
K dispozici jsou 2 způsoby hraní: 
 • V « režimu Hrát » musí hráč projít tři mise, ze kterých každá pokrývá jednu úroveň (jednotlivec, region a celý svět), na tři různá témata (úspora energie, energetická účinnost a energie z obnovitelných zdrojů).
 • V režimu « vlastního rozvržení úkolů » má účastník možnost zvolit si počet misí, kterými chce projít, bez jakýchkoliv omezení úrovní či témat. Tento režim umožňuje pedagogům zvolit přesně ten modul, který odpovídá jejich vyučovacímu projektu. 
Organizace
Workshopy lze organizovat jak na základě individuálních, tak na základě kolektivních herních sekvencí.
 • Kolektivní hra: Při tomto uspořádání je zajímavé určit jednoho pána hry a dětem navrhnout volbu kolektivní odpovědi hlasováním zvednutím rukou. Většinou následuje plodná debata mezi skupinami a informace přidané v průběhu hraní pedagogem mohou podnítit reflexivní přístup.
 • Hraní rolí: Jednou z variant kolektivní hry je režim spočívající ve vytvoření tří skupin, kdy každá z nich na sebe bere roli jednoho ze tří poradců ve hře. U každého návrhu pak každá skupina obhajuje postoj zvoleného poradce, přičemž se snaží vyhledat a obhájit srozumitelné a rozumné argumenty. 
 • Samostatná hra: Tento režim umožňuje mladým lidem objevovat hru vlastním tempem a podporuje aktivní zapojení všech hráčů, kteří mají personalizované skóre. Při hraní ve dvojicích je podněcována diskuze o rozhodnutích, což vede k podpoře reflexivního a kritického přístupu obou hráčů. Výměna kolektivu na závěr workshopu může pomoci při sdílení zkušeností, podnícení debaty nebo ověření pochopení nabytých informací. 
 

Typický plán lekce

1) Úvod – 5 minut

 • Prezentujte koncept vážné hry: zábavná aktivita...navržená tak, aby vám pomohla učit se.
 • Představte pojem udržitelný rozvoj. To proveďte vysvětlením, že každý z poradců je mluvčím jednoho z pilířů udržitelného rozvoje (ekonomika, společnost, životní prostředí).
 • Upřesněte, že silueta v levém dolním rohu obrazovky představuje subjektivní názor mladého člověka. 
 
2) Hra a diskuze – 30 minut
 
 • Zvolte režim hry nebo vlastního rozvržení 
 • Během každé mise jsou na úvodním obrázku prezentovány 3 až 4 záchytné body. Abyste je našli, pečlivě si prohlédněte obrázek a hledejte lesknoucí se hvězdičky!
 • Než zvolíte odpověď, nechte skupinu hádat, co by na danou situaci řekli poradci. 
 • Hra navazuje na některé části učiva a jednoduše lze dělat pauzy, během kterých může pedagog poskytovat dodatečné informace. Bavte se! 
 • Na konci každé mise se zobrazí skóre v podobě slovního hodnocení « snesitelné, únosné, spravedlivé, udržitelné… ». Bude-li potřeba, můžete koncepty demonstrovat pomocí schématu udržitelného rozvoje, který najdete v navigační liště v horní části obrazovky.
 • Složitá slova a koncepty jsou jednoduše vysvětleny v glosáři, kde najdete jejich definice.
 • Trik: Mít seznam správných odpovědí není k ničemu, při každé hře jsou možné odpovědi prezentovány v náhodném pořadí.
 
3) Hodnocení
 
Na konci hry lze klepnutím na volbu « Prohlédni si detaily týkající se tvých rozhodnutí » zobrazit přehled akcí, které hráči provedli.
Analýza z této obrazovky může sloužit jako odrazový můstek pro hodnocení sekvence s účastníky. 
 
V případě individuálních sekvencí může pedagog požádat hráče, aby si vytiskli nebo stáhli své volby a skóre ve hře, a měli tak o všem přehled.
 
4) Pohled do světa
 
 • Jestliže nestihnete projít všech 9 misí, můžete účastníky vyzvat, aby si hru zahráli doma!
 • Na konci každé mise najdete odkazy na dokumentární pořady ENERGY-BITS, které trvají cca 10 minut. Ty demonstrují zvolená témata a konkrétní související evropské kroky. 
 • V rámci projektu Energy-Bits je navíc od října 2012 do dubna 2013 vyhlášena video soutěž. Zaslaná videa budou k shlédnutí na webových stránkách. Zúčastněte se i vy se svými skupinami!